Địa chỉ: Xã Ngọc Chánh - Huyện Đầm Dơi - Tỉnh Cà Mau