Trường mẫu giáo Ngọc Chánh có cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường Mầm non, có tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể theo quy định. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục. Luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.

Trường có 03 cán bộ quản lý, hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng. Tất cả các cán bộ quản lý đủ thâm niên công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đúng chuẩn quy định. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể yêu thương và tín nhiệm.

Nhà trường có 15 giáo viên và 4 nhân viên đều đạt trình độ theo quy định. Giáo viên đảm bảo đủ biên chế cho các lớp. Giáo viên được xếp loại tay nghề cuối năm đạt từ khá trở lên theo Chuẩn giáo viên mầm non. Tất cả giáo viên đều trẻ, khoẻ, nhiệt tình, năng động và sáng tạo, có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ. Yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, tận tuỵ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Giáo viên trong trường có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng mọi chế độ về quyền lợi theo quy định hiện hành.

Số lượng học sinh trong toàn trường: 222/113 hs

- Nhóm trẻ: 09 trẻ/ 1 giáo viên

- Lớp Mầm: 11 trẻ/ 1 giáo viên

- Lớp Chồi: 43 trẻ/ 3 giáo viên

- Lớp Lá: 159 trẻ/ 10 giáo viên.